İş birliği ortakları ve onların hizmetleri

Belirli teklifleri bu sayfanın ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz

 

Merkezî Ruh Sağlığı Enstitüsü

Merkezî Ruh Sağlığı Enstitüsü (ZI), Mannheim'da bulunan bir psikiyatrik-psikoterapötik araştırma enstitüsü ve üniversite tıp kliniğidir. Psikiyatri, psikoterapi ve sinir bilimi alanında uluslararası üne sahip bir araştırma merkezi olan ZI, zihinsel hastalıkların daha iyi anlaşılmasına, yeni tedavilerin geliştirilmesine ve zihinsel hastalığı olan kişilerin sosyal durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur. ZI'nin kliniklerinde, polikliniklerinde ve ergen merkezlerinde her türlü ruhsal bozukluk tedavi edilmektedir. 

Web sitemi


Kuzey Baden Psikiyatri Merkezi

Baden-Württemberg'deki yedi psikiyatri merkezinden biri olan PZN; Rhein-Neckar, Neckar-Odenwald ilçeleri ve Karlsruhe'nin kuzey bölgesindeki zihinsel ve psikosomatik hastalığı olan yetişkin hastaların bakımında önemli bir rol oynamaktadır. 1905 yılında kurulan kurumun hareketli bir geçmişi vardır ve günümüzde çeşitli tıbbi ve sosyal hizmetleriyle yüksek performanslı bir kamu kurumuna dönüşmüştür. İhtiyaca dayalı hasta bakımını eve yakın bir yerde sağlamak için, uzman psikiyatri hastanesi, Wiesloch'taki ana konumunda ve dört haricî konumda çeşitli tam zamanlı yatarak tedavi, yarı zamanlı yatarak tedavi ve ayakta tedavi hizmetleri sunmaktadır. Beş PZN kliniği genel psikiyatri, psikosomatik, geriatrik psikiyatri, bağımlılık terapisi ve adli psikiyatri alanlarını kapsamaktadır. Bir ayakta tedavi merkezi ve bir psikiyatrik konaklama evi, hizmeti tamamlamaktadır. PZN'de 55 meslek grubundan yaklaşık 1.800 çalışan (1.250 tam zamanlı çalışan) istihdam edilmektedir ve bunların yaklaşık 750'si hemşirelik hizmetindedir.

Web sitemiz


Heidelberg Üniversitesi Hastanesi

Heidelberg Üniversitesi Hastanesi, Almanya'nın en önemli tıp merkezlerinden biridir; Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi, Avrupa'nın uluslararası üne sahip biyomedikal araştırma kurumlarından biridir. Ortak amaç, yenilikçi teşhis ve tedavilerin geliştirilmesi ve bunların hastalar için hızlı bir şekilde uygulanmasıdır. Klinik ve fakülte yaklaşık 13.700 kişiyi istihdam etmekte olup eğitim ve yeterlilik verme konusunda kararlıdır. Yaklaşık 2.000 yataklı 50'den fazla klinik bölümde, her yıl yaklaşık 80.000 hasta tam zamanlı ve yarı zamanlı yatarak tedavi edilmekte ve 1.000.000'den fazla hasta ayakta tedavi edilmektedir.
Heidelberg Üniversite Hastanesi, Alman Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) ve Alman Kanser Yardımı ile birlikte, Almanya'nın önde gelen onkoloji merkezi olan Ulusal Tümör Hastalıkları Merkezi (NCT) Heidelberg'i kurmuştur. Heidelberg Üniversite Hastanesi ayrıca DKFZ ve Heidelberg Üniversitesi ile birlikte, Almanya'da benzeri olmayan, çocuk ve ergenlerdeki onkolojik ve hematolojik hastalıklara yönelik bir terapi ve araştırma merkezi olan Hopp Çocuk Tümör Merkezi'ni (KiTZ) işletmektedir.
Heidelberg Curriculum Medicinale (HeiCuMed), Almanya'daki tıp eğitimi kurslarının ön sıralarında yer almaktadır. Şu anda Heidelberg Tıp Fakültesi'nde eğitim gören ve doktorasını yapan yaklaşık 3.500 doktor adayı bulunmaktadır. 

 

Web sitemiz