Zihinsel sağlık ve bağımlılık sorunları yaşayan ebeveynlere ve çocuklarına destek

 

Ebeveynler zihinsel sağlık ve bağımlılık sorunları yaşadığında, genellikle tüm aile bundan etkilenir. Bu durum özellikle çocuklar için rahatsız edicidir. Stark im Sturm (Fırtınada Dimdik) girişimi, durumdan muzdarip ebeveynler ve çocukları için en uygun desteğin bulunmasına yardımcı olur.

 

Çocuk temsilcileri yardımcı oluyor

Çocuk temsilcilerimiz, psikiyatri hastanelerinin koğuşlarında doğrudan yerinde yardım sağlar. Bu iş birliğine Mannheim'daki Merkezî Ruh Sağlığı Enstitüsü, Heidelberg Üniversitesi Hastanesi Genel Psikiyatri Kliniği ve Wiesloch'taki Kuzey Baden Psikiyatri Merkezi - Bağımlılık Terapisi ve Sütten Kesme Kliniği katılmaktadır. Çocuk temsilcisinin görevi, zihinsel sağlık ve bağımlılık sorunları yaşayan ebeveynleri, hastanede kaldıkları süre boyunca en uygun danışmanlık merkezleri ve destek tesisleriyle buluşturmaktır.

Ebeveynlerle birlikte çocukları da takip etmek

Onlar, söz konusu ebeveynlerle ilk görüşmeden itibaren çocukları da takip ederler. Çocukların huzuruna önem verir ve ruhsal dayanıklılıklarını desteklerler. Ebeveynlerle beraber çocuk temsilcileri, güç yetirememe durumlarına karşı farkındalıkları artırır ve yardım hizmetlerini kabul etmeye teşvik eder. Çocukların ebeveynlerinin durumunu anlamalarına ve bununla başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Bu şekilde daha iyi bir aile yaşamının temelini oluştururlar.

İlgili çocukların durumu

Almanya'da zihinsel sağlık ve bağımlılık sorunları yaşayan ebeveynlerin yaklaşık 5 milyon çocuğu yaşamaktadır. Ebeveynlerden en az birinin ara sıra veya devamlı olarak çocuklara bakamayacak durumda olması çocuklarda ciddi bir sıkıntı yaratır ve bu durum onların gelecek yaşamlarını ciddi şekilde etkileyebilir.
Küçük çocuklar bazen daha az duygusal sıcaklık ve şefkat görürler. Daha büyük çocuklar genellikle ebeveynlerinin sorunlarından dolayı kendilerini suçlu ve sorumlu hissederler. Genellikle aşırı sorumluluk üstlenir, evin geçimini sağlar ve küçük kardeşlerine bakarlar. Bu çocukların kendi ihtiyaçları ikinci plana itilmek zorunda kalır, akademik başarıları olumsuz etkilenebilir ve kendi gelişimleri için önemli olan akranlar arası ilişkileri bir kenara atılabilir. Bu nedenle, zihinsel hastalığı olan ebeveynlerin çocuklarının da zihinsel hastalık veya bağımlılık geliştirme riski yüksektir.
Bu çocuklara yönelik gelişmiş bakım yapılarına ve ağlara büyük ihtiyaç vardır. Artık birey veya aile danışmanlığı, çocuk grupları veya sponsorluk programları gibi, özellikle zihinsel sağlık veya bağımlılık sorunları yaşayan ebeveynlerin çocuklarına ve ailelerine yönelik yardım hizmetleri bulunmaktadır. Ancak yardımlar çoğu zaman yerine ulaşmamaktadır. Bir yandan ebeveynlerin kendi yetersizlikleriyle ilgili suçluluk ve utanç duyguları gerekli desteği engellerken, diğer yandan çeşitli destek sistemlerinin yeterince örgün hâle gelememesi veya ilgili muzdarip kişiler tarafından bilinmemesi nedeniyle yardımlar yerine ulaşamamaktadır.  Stark im Sturm projesi tam da bu noktada devreye giriyor.

Mali destek

Dietmar Hopp Vakfı, Stark im Sturm projesini Ren-Neckar bölgesinde yardım hizmetleri ağı oluşturma ve psikiyatri kliniklerinde çocuk temsilcileri istihdam etme konusunda mali olarak desteklemektedir.

“Kurucumuz için çocuklar özellikle önemlidir. Çocuk temsilcisi kavramı bizi ikna etti. Bu suretle çocukların, ebeveynlerinin tedavisinin hemen başında acilen ihtiyaç duydukları ilgiyi görebileceklerini, daha sık ve hızlı bir şekilde uygun desteği alabileceklerini umuyoruz.“
Dr. Jennifer Fischer, Dietmar Hopp Vakfı tıp bölümü danışmanı