Girişim

Stark im Sturm girişimine, Mannheim'daki Merkezî Ruh Sağlığı Enstitüsü, Heidelberg'deki Üniversite Hastanesi Genel Psikiyatri Kliniği ve Wiesloch'taki Kuzey Baden Psikiyatri Merkezi’nin Bağımlı Davranış ve Bağımlılık Tıbbı Kliniği katılmaktadırlar. 

Dietmar Hopp Vakfı, Stark im Sturm projesini Ren-Neckar bölgesinde yardım hizmetleri ağı oluşturma ve psikiyatri kliniklerinde çocuk temsilcileri istihdam etme konusunda mali olarak desteklemektedir.