Nadruk

Dostawca stron

Centralny Instytut Zdrowia Psychicznego (ZI)
Państwowa fundacja prawa publicznego

Adres pocztowy: P.O. Box 12 21 20, 68072 Mannheim
Adres domowy: J 5, 68159 Mannheim (adres do wezwania)

Tel.: 0621 1703-0
Fax: 0621 1703-1205

E-Mail: info@zi-mannheim.de

reprezentowana przez Zarząd Fundacji / członków Zarządu Fundacji Prof. Dr Andreas Meyer-Lindenberg (Prezes Zarządu / Dyrektor) i Dr Andreas-W. Möller (Dyrektor Handlowy), ibidem, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Carsten Dose, ibidem

Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr Carsten Dose

Nr rejestru fundacji Rady Regionalnej Karlsruhe: 14-0561.1
Uznanie / Nagroda z dnia 08.04.1975 r.

Identyfikator podatkowy zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży: DE 143845625


Właściwy organ nadzorczy: Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Sztuki Badenii-Wirtembergii

Kompetentne izby zawodowe:

Odpowiedzialny za treść i utrzymanie

Departament Komunikacji i Mediów
Kierownik: Uli Ellwanger

Realizacja techniczna i wsparcie

ADVA Communication GmbH
T 2, 14 68161 Mannheim

www.adva.de

Copyright ©

Zawartość strony internetowej ZI jest chroniona prawem autorskim. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych. W przypadku użycia znaków towarowych i oznaczeń firmowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ochronne. Dotyczy to również sytuacji, gdy znaki towarowe i nazwy firm nie są oznaczone jako takie.

Wyłączenie odpowiedzialności / zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące witryn osób trzecich

Niniejsza zawartość strony internetowej ZI dostarcza bezpłatnych informacji. W zakresie, w jakim odnoszą się one do tematów medycznych, nie stanowią one porady dla indywidualnego użytkownika ani specjalistycznej informacji medycznej i nie mogą zastąpić porady lekarza, psychologa lub farmaceuty.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje te są kompletne, prawidłowe i aktualne. Informacje te nie są zatem prawnie wiążące. W związku z tym ZI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z tych treści.

W zakresie, w jakim dalsze informacje są udostępniane za pośrednictwem linków do innych serwerów, ZI pragnie zwrócić uwagę, że wszelka odpowiedzialność jest również wykluczona.

Uwaga dotycząca treści medycznych

Treść strony internetowej i wszelkie wnioski z niej płynące nie zastępują specjalistycznej diagnozy lub oceny dokonanej przez lekarza prowadzącego, psychologa lub psychoterapeutę. W szczególności nie stanowią one porady dla indywidualnego użytkownika.

Zawartość tej strony internetowej i zawarte na niej informacje na temat choroby nie mogą być uznane za kompletne. Operator strony nie może podejmować ani zalecać decyzji dotyczących leczenia. Poszczególne objawy / przebieg choroby mogą nie być uwzględnione w prezentacji witryny. Operator strony internetowej lub osoba odpowiedzialna w sensie medycznym nie rości sobie prawa do kompleksowej prezentacji wszystkich opcji leczenia.

Uwaga dotycząca wszystkich linków, które można znaleźć na stronie internetowej www.starkimsturm.de

Na stronach www.starkimsturm.de znajdują się liczne linki (= odsyłacze) do stron internetowych osób trzecich. Są one oznaczone jako takie. Po aktywacji tych linków otwiera się nowe okno, a użytkownik zostaje przekierowany do oferty zewnętrznego dostawcy.

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych, które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności ZI, zobowiązanie do odpowiedzialności wchodziłoby w życie tylko wtedy, gdyby ZI posiadał wiedzę na temat treści, a uniemożliwienie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem było technicznie możliwe i uzasadnione. W związku z tym ZI wyraźnie oświadcza, że strony, do których prowadzą linki, były wolne od nielegalnych treści w momencie tworzenia linków. ZI nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki tych zewnętrznych dostawców. W związku z tym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku.

Bildquellen

  • Strona główna: stock.adobe.com © benevolente / iStockphoto.com © Rawpixel
  • Rodziców: stock.adobe.com © benevolente / stock.adobe.com © benevolente 
  • Dzieci i młodzież: iStockphoto.com © SDI Productions / iStockphoto.com © franckreporter
  • Pracowników wykwalifikowanych: stock.adobe.com © benevolente / stock.adobe.com © benevolente 
  • Oferty: stock.adobe.com © benevolente / stock.adobe.com © benevolente 
  • Wyszukiwania pomocy: stock.adobe.com © benevolente 
  • Kontakt: stock.adobe.com © benevolente